PRECAST
Language
Open BIM

Building Information Modeling omvat alle activiteiten om digitale bouwwerkmodelgegevens te verkrijgen die van de ontwikkeling via de planning tot de revitalisering of sloop als basis voor alle bouwwerkzaamheden dienen. Belangrijke componenten daarbij zijn:

  • BIM-processen
  • BIM-organisatie
  • BIM-model
  • BIM-technologieën

Geïntegreerde planning

 

Een goed werkende gegevensuitwisseling met verschillende ambachten en softwaresystemen bijv. met externe planbureaus, hoofdcomputers in de fabriek, ERP- en logistieksystemen in de zin van Open BIM is in de fabriek van prefabelementen sinds lang vanzelfsprekend. 

Daarom werken wij sinds 2011 actief mee aan het initiatief "BIM in de prefabelementenbouw", een vakgroep binnen het Duitse Bundesverband Bausysteme e.V., om normen en processen voor de branche te ontwikkelen.

De doelen omvatten de volgende punten:
  • Gegevens eenvoudiger en verliesvrijer tussen de betrokkenen bij de bouw overbrengen
  • De kwaliteit tijdens het proces verhogen
  • Informatie tussen verschillende softwaresystemen eenvoudiger uitwisselen met onze interfaces
  • Door minder fouten geringere kosten veroorzaken
  • Een hogere naleving van het tijdschema door betere planning bereiken