PRECAST
Language

Juridische verwijzingen

U aanvaardt de volgende, onderstaande aanwijzingen voor het gebruik van de website zonder voorbehoud, als u de website van Precast Software Engineering GmbH bezoekt.

 

Gebruiksvoorwaarden van de website

 

Alle inhoud van onze homepagina is auteursrechtelijk beschermd. Wij staan het gebruik van alle gegevens voor privé-, niet commercieel gebruik uitdrukkelijk toe. Bij vermenigvuldiging moet uitdrukkelijk worden gewezen op de auteurs- en eigendomsrechten van Precast Software Engineering GmbH. De inhoud mag op geen enkele wijze worden veranderd en zonder schriftelijke toestemming niet op andere webpagina's of op een netwerk aangesloten computers worden gebruikt. Alle gebruik voor publiekelijke of commerciële doeleinden vereist de toestemming van Precast Software Engineering GmbH. Een overtreding van deze bepalingen verplicht tot de onmiddellijke vernietiging van alle inhoud. De indiening van claims voor verdere schadevergoedingsaanspraken blijft voorbehouden.

Internetdiensten & kruisverwijzingen

 

Onze websites bevatten ook kruisverwijzingen (links) naar websites van andere aanbieders. Precast Software Engineering GmbH is niet verantwoordelijk voor vreemde inhoud die via dergelijke kruisverwijzingen (links) bereikbaar is. Het vreemde aanbod werd bij de eerste koppeling gecontroleerd op inhoud in strijd met de wet. Pas als wij vaststellen of erop gewezen worden, dat een aanbod inhoud vertoont in strijd met de wet, wordt deze kruisverwijzing (LINK) opgeheven, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Wij gebruiken in onze websites cookies & een sessiemanagement die het gebruik van onze online-aanbiedingen vergemakkelijken. Onze cookies bevatten geen persoonspecifieke informatie of uw mailadres, en zeggen ons evenmin, wie u bent.

Informatiegarantie

 

De informatie op onze webpagina's wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Precast Software Engineering GmbH kan echter de volledigheid ervan of de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoelen niet garanderen. Het gebruik van de op de webpagina's ter beschikking gestelde inhoud gebeurt uitsluitend op risico van de gebruiker.