PRECAST
Language

TIM als centrale gegevenshub

Met de implementatie van TIM als integratieplatform hebben medewerkers meer gedetailleerde en nuttige informatie tot hun beschikking. Daarnaast verwachten we een optimalisatie van de interne processen op verschillende gebieden, zoals materiaalbeheer, boekhouding en controlling.

Dipl.-Ing. Marlies Elsäßer-Heitz, Manager Elsäßer Beton Bauteile

TIM

De Technical Information Manager stelt voor alle zakelijk terreinen informatie- en planningsfuncties op basis van 3D-modellen centraal ter beschikking. Als integratieplatform verbindt deze CAD, ERP, productiesystemen en mobiele eindapparaten. Hiermee draa

 • Op model gebaseerde werkvoorbereiding 
 • Informatieve procesvisualisering
 • Geoptimaliseerde productieplanning
 • Platformoverkoepelende integratie
 • Mobiel informatiebeheer

 

Informatie Visualisering Monitoring

Op basis van het 3D-model alle informatie met TIM in een overzicht.

 

Met behulp van het overzichtelijke 3D-model van het bouwplan kan de werkvoorbereiding uw specificaties op ideale wijze snel en foutloos afhandelen.

De Delivery Manager-module 

 • biedt alle noodzakelijke informatie over de prefabelementen.
 • maakt een nauwkeurige stapeling, gevisualiseerd in 3D, mogelijk.
 • genereert met een klik productie- en verrekeningsgegevens en tevens voor het bedrijf noodzakelijke berichten.

 

 

Bij betonnen prefabelementen hebt u te maken met een plannings-, vervaardigings-, leverings- en montageproces. Het geïntegreerde statusmanagement visualiseert dit verloop voor elk element en geeft zo op eenvoudige wijze informatie aan Verkoop, Projectleiding en Management over de procesvoortgang van het bouwplan.

Deze workflow kan zowel in TIM zelf als door externe systemen ( bijv. ERP-systemen) worden geregeld en wordt afzonderlijk conform de eisen geconfigureerd.

 

 

Voor lijnproductie en handmatige vervaardiging biedt de module Production Manager de mogelijkheid, tafels en lijnen toe te wijzen. Detailgetrouwe informatie helpt, een optimale toewijzing te vinden. Er kunnen verslagen en etiketten worden gemaakt en deze zorgen zo voor een storingvrije productie.

 

 

Complexe processen vereisen in veel gevallen de samenwerking van verschillende IT-systemen. TIM is als integratieplatform in staat, informatie tussen ERP, CAD en productiesystemen op transparante wijze uit te wisselen. Enkele voorbeelden:

 • Verdeling van projectstamgegevens
 • Simulatie van leveringstermijnen op grond van de leveringsplanning in ERP
 • Beschikbaarstelling van gegevens over de behoefte aan materiaal uit CAD aan ERP
 • Procesvisualisering in het 3D-Model op grond van de ERP-workflows
 • Beschikbaarstelling van opdrachtgegevens uit ERP aan CAD voor de exacte toewijzing van prefabelementen
 • IFC-export en dus ideale gegevensleverancier voor alle BIM-toepassingen

 

 

De mobiele mTIM-applicatie brengt de informatie over het bouwplan op de bouwplaats en bij de verantwoordelijke personen die vaak onderweg zijn en toch uitstekend geïnformeerd willen zijn.

 • 3D-beschrijving van alle details
 • Statusmanagement
 • Registratie van montagerelevante informatie
 • Eenvoudig en snel op de smartphone of tablet-pc

mTIM biedt het ideale uitgangspunt voor de discussie op de bouwplaats voor Projectleiding, Verkoop en de verantwoordelijke persoon voor de bouwplaats.

 

mTIM brochure 367 KB | pdf

 

Meer informatie over de integratieplatform TIM!

 

TIM 1045 KB | pdf

Lijst met kenmerken

Snel. Eenvoudig in het gebruik. Intuïtief te leren.
Op mobiele apparaten te gebruiken.

 

De gebouwgegevens en de componenten of prefabelementen krijgt TIM van CAD.

 • Automatiseerbare gegevensimport
 • Op model gebaseerde kwaliteitscontrole
 • Geïntegreerde export/import-interface tussen PLANBAR en TIM
 • Importfunctionaliteiten van andere CAD-systemen

 

 

Beheer en bewaak het totale proces in het 3D-bouwwerkmodel.

 • Individuele configuratie van uw arbeidsverloop
 • Wijziging van de status in TIM of door externe programma´s ( bijv. ERP-systemen, mTIM)
 • Weergave in kleur van de actuele toestand in het digitale 3D-model
 • Globaal overzicht van het hele bouwwerk
 • Gedetailleerde weergave tot op elementniveau

 

 

De TIM Assembler biedt de mogelijkheid, leverings- en productieprocessen te plannen en te simuleren.

 • Voorkomt een verkeerde volgorde bij productie en levering
 • Automatische afstemming van productie- en leveringstermijnen met ERP is mogelijk
 • Stap-voor-stapsimulatie
 • Visualisering in het 3D-bouwwerkmodel

 

 

Voor de efficiënte handmatige-productieplanning van lijnen en tafels staat de Production Manager tot uw beschikking.

 • Grafische visualisering van de toewijzing
 • Conflictcontrole
 • Vrij definieerbare productiegebieden
 • Automatische statuswijziging na de toewijzing
 • Productie van de noodzakelijke productiedocumenten en etiketten

 

 

In veel productieprocessen is stapeling van de prefabelementen een voorwaarde voor een efficiënt fabricageproces.

 • 3D-visualisering van de elementen met of zonder bewapening en inbouwdelen
 • 3D-stapeling en weergave in tot zes aanzichten
 • Optimale productiestapeling door slepen & neerzetten
 • Willekeurige productie van stapelcontainers
 • Geïntegreerde conflictcontrole

 

 

De geïntegreerde Reportmanager geeft u elke vrijheid, uw bedrijfsindividuele eisen ten aanzien van gegevensinhoud en vormgeving te vervullen.

 • Elk verslag met een druk op de knop
 • Zo nodig ook via invoerwaarden flexibel te beïnvloeden
 • Groot aantal gestandaardiseerde rapporten klaar op oproep
 • Individueel door u of door ons vormgegeven
 • Gebaseerd op Microsoft Reporting service

 

 

TIM garandeert met zijn in de praktijk beproefde gegevensinterfaces de vlotte verrekening in het ERP-systeem.

 • Gegevensformaten KST, ADS, ADS-XML, PXML, IFC
 • De procesgestuurde gegevensoverdracht maakt het mogelijk, verschillende formaten en/of inhoud naar het ERP-systeem te zenden ( bijv. voor materiaalbehoefteprognose, doorgeleiding naar de productie, verrekening)

 

 

Stel productiegegevens op in alle gangbare formaten.

 • PXML of Unitechnik CAD-CAM-interface inclusief elementplannen
 • Afzonderlijk configureerbaar in overeenstemming met uw doelsystemen
 • Vrije definitie van inhoud, bestandsnamen en uitgavenlijst
 • Voor het ERP-systeem of direct voor de productie

 

Downloads

Gedetailleerde productinformatie over TIM

 

TIM: Building Information Modelling voor de prefab betonindustrie

 

 

PRECAST: Software en service voor de prefab betonindustrie