PRECAST
Language

precastWIKI

Technische termen begrijpelijk uitgelegd - wat betekent ...

A-D

Artificial Intelligence
Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie) is gebaseerd op patroonherkenning en heeft het vermogen om zelfstandig kennis te genereren uit ervaringen.
Augmented Reality
Augmented Reality (AR) of “verbeterde realiteit” verbindt objecten uit de echte wereld met virtuele informatie. AR ondersteunt de productieplanning in het productieproces en de productie.
BIM Collaboration Format
Het BIM Collaboration Format wordt gebruikt om individuele, geselecteerde informatie uit grotere gebouwmodellen door te geven.
BIM-coördinator
Binnen een projectteam is de BIM-coördinator verantwoordelijk voor de opvolging en correctheid van de BIM-specifieke planningsdiensten.
BIM Management
BIM Management beschrijft de centrale, strategische en projectbegeleidende aansturing van BIM-processen.
BIM-manager
De BIM-manager controleert het volledige proces van de vroege planningsfase tot en met de voltooiing van een project.
BIM-projectuitvoeringsplan
Het BAP is een projectgerelateerde samenvatting van alle activiteiten van de projectdeelnemers met betrekking tot BIM.
BIM XD
BIM reikt verder dan de geometrische dimensies en vult deze aan met de factoren tijd (4D), kosten (5D), bedrijfsgegevens (6D) en levenscyclus (7D).
Breedplaten
Het Breedplaten is een prefab betonplaat met stortbetonsupplement.
BubbleDeck
De BubbleDeck is een twee-assig, vlak plaatvloersysteem en vertegenwoordigt de verdere ontwikkeling van conventionele plaatvloersystemen.
Building Information Modeling
BIM omvat alle activiteiten om digitale modelgegevens van gebouwen te verkrijgen die van de ontwikkeling via de planning tot de revitalisering of sloop als basis voor alle bouwwerkzaamheden dienen.
Building Internet of Things
Het Building Internet of Things sluit aan op het Internet of Things en wordt gebruikt in het gebouwbeheer.
buildingSMART
De vereniging buildingSMART ontwikkelt open standaarden en specificaties voor de werkwijze BIM.
Common Data Environment
De Common Data Environment is een digitaal projectplatform dat als informatiebron dient voor alle deelnemers.
Digital Twin
Een digitale tweeling vertegenwoordigt een echt object in een digitale wereld.
Dubbele wand
De Dubbele wandbestaat uit twee geprefabriceerde, gewapende prefab betonplaten die met elkaar verbonden zijn door tralieliggers.

E-H

Elementplan
Het Elementplan combineert 2D-planning en 3D-modellering en maakt automatisch productie-elementen aan.

I-L

IFC
IFC staat voor Industry Foundation Classes en is een wereldwijde, open standaard voor gegevensuitwisseling in de bouwsector.
IFC4precast
IFC4precast is een industriebrede, universele database voor de prefab betonindustrie die interfaceproblemen tegengaat.
Industrialised Building System
IBS is een in Maleisië gebruikte manier van bouwen waarbij de componenten in een gecontroleerde omgeving ofwel ter plaatse ofwel buiten het bouwterrein worden vervaardigd, geplaatst en geassembleerd.
Industrie 4.0
Industrie 4.0 wordt gekenmerkt door het toenemende netwerken van mensen, materiaal en machines in de industrie.
Information Delivery Manual
De IDM bepaalt wanneer en door wie welke informatie binnen een totaalproces wordt aangeleverd.
Information Technology Infrastructure Library
ITIL is een fabrikantonafhankelijke, wereldwijd erkende verzameling van best practices in IT-servicemanagement.
Internet of Things
Het internet van de dingen zorgt ervoor dat voorwerpen/dingen die voorheen offline, zonder internetverbinding, werden gebruikt, met het internet worden verbonden.
Kanaalplaten
Kanaalplaten hebben in de lengterichting doorlopende holle ruimtes.
Lean Management
Het hoofddoel van Lean Management is om alle processen en activiteiten zodanig te coördineren dat overbodige activiteiten worden vermeden en uitgefilterd.
Lean Production
Lean production is een proces dat is ontworpen om overproductie, lange doorlooptijden of defecte producten te voorkomen.
Level of Detail
De Level of Detail (LoD / detailniveau) bepaalt de noodzakelijke informatie-inhoud en het detailniveau van een digitaal gebouwmodel.
Level of Information
De Level of Information (LoI / informatieniveau) beschrijft het informatieniveau van een element.

M-P

Manufacturing Execution System
De MES maakt de integratie van de productieprocessen in het operationele ERP-systeem mogelijk. Het vertegenwoordigt de link tussen machinebesturing en de systemen van het managementniveau van het bedrijf.
Massieve vloeren
Het Massieve vloeren is een volledig in de prefabfabriek gemaakte component van beton
Massieve wand
De Massieve wand kan als dragende of niet-dragende component worden gebruikt en wordt volledig in de prefabfabriek geproduceerd.
Mechanical, Electrical and Plumbing
De term MEP wordt gebruikt in de technische inrichting van gebouwen en heeft betrekking op alle infrastructuurvoorzieningen voor gebouwen.
ModelViewDefinition
Een view staat voor een specifieke selectie of een beperkte reeks elementen en gegevens uit het totaalmodel.
mTIM
De mTIM-applicatie dient als een mobiel informatiemiddel om gedetailleerde informatie en projectoverzichten online en vanaf elke locatie op te halen.
Off-Site Construction
Off-site construction beschrijft de productie van bouwelementen of bouwcomponenten ver weg van de bouwlocatie.
On-Site Construction
On-site construction beschrijft werkzaamheden die direct op de bouwlocatie ter plaatse worden uitgevoerd.
Operationele technologie en informatietechnologie
IT (informatietechnologie) hoort tot het organisatieniveau waartoe ook bedrijfsoriëntatie behoort. OT (operationele technologie) is gericht op het productieproces.
Overall Equipment Effectiveness
De totale effectiviteit van de installatie vergelijkt de bereikte output met het potentiële prestatievermogen van de productiemachine.
Parametrische modellering
Bij de parametrische modellering worden de eigenschappen van een object gedefinieerd door parameters waardoor het model tot aan het einde volledig kan worden veranderd.
PLANBAR
PLANBAR is de efficiënte CAD-plossing speciaal voor de prefabbetonindustrie van Precast Software Engineering.

Q-T

Robotic Process Automation
Robotic Process Automation is een technologie voor het automatiseren van repetitieve en op regels gebaseerde taken die door een kunstmatige intelligentie worden uitgevoerd.
Sales Manager
Met de Sales Manager kunnen offertes snel en zonder voorkennis van CAD worden opgesteld en bewerkt.
Sandwichwand
Sandwichwanden bestaan uit twee schalen van gewapend beton die met behulp van bevestigingsmiddelen bij elkaar worden gehouden.
Single Source of Truth
De Single Source of Truth (SSOT) is bedoeld om ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens slechts één officiële bron hebben, die vervolgens wordt gebruikt door gegevensconsumenten.
SMARTproduction
Bij de SMARTproduction worden productieplannen op papier in de productie vervangen door digitale weergaveapparatuur.
Thermowand
De Thermowand is een elementenwand die twee betonnen schalen verbindt met tralieliggers of thermische ankers.
TIM
De Technical Information Manager (TIM) stelt voor alle zakelijk terreinen informatie- en planningsfuncties op basis van 3D-modellen centraal ter beschikking.
TT-Vloreren
Het gebruik van vloerplaten met geïntegreerde liggers of balken (zogenaamde TT-Vloreren) wordt aanbevolen voor bijzonder hoge verkeersbelastingen

U-Z

Universally Unique Identifier (UUID) / Globally Unique Identifier (GUID)
De Universally Unique Identifier of de Global Unique Identifier is een wereldwijd eenmalig toegekend identificatienummer voor de unieke identificatie van objecten.
Value Proposition
De Value Proposition (waardepropositie) beschrijft de voordelen die een bedrijf zijn klanten belooft en die verder gaan dan het product zelf.