PRECAST
Language

IFC

Open standaard voor BIM-modellen

De afkorting IFC staat voor Industry Foundation Classes. Dit is een open bestandsformaat voor de digitale beschrijving van gebouwmodellen. Met het open formaat wordt in de bouwsector en in het facilitair management essentiële informatie op een softwareneutrale en fabrikantonafhankelijke manier beschreven en uitgewisseld. De uitwisseling vindt plaats in de vorm van een digitaal gebouwmodel waarvan de exacte eigenschappen en structuur worden gespecificeerd door buildingSMART International (bSI), voorheen Industrieallianz für Interoperabilität (AIA).

Het formaat is ISO-gecertificeerd en vertegenwoordigt met de nieuwe versie IFC4 voor het eerst zijn eigen ISO-norm.

Bron: buildingSMART

Synonyms: Building Information Modeling, IFC4precast, buildingSMART