PRECAST
Language

On-Site Construction

Productie ter plaatse

On-site construction beschrijft -  in tegenstelling tot off-site construction – werkzaamheden die op de bouwlocatie ter plaatse zelf worden uitgevoerd. De on-site-bouwwijze is meestal arbeidsintensiever en tijdrovender, maar reageert flexibeler op veranderingen die zich ter plaatse kunnen voordoen.

Bron: Designing Building

Synonyms: Off-Site Construction